[…] Síria s'està liberalitzant econòmicameekonomicus.wordpress.com/2010/03/03/siria-sesta-liberalitzant/ per Skaw fa pocs segons […]