Amb tots els meus respectes cap a aquest interessant blog, hi ha una cosa que no acabo d’entendre:

Per què hi ha aquesta insistència en buscar la sostenibilitat del sistema de pensions? Hi ha molts camps finançats per l’administració que no ho són pas. Per què aquest ho ha de ser?

No veig que ningú cerqui que el manteniment de les FSE hagi de ser sostenible, ni tampoc el sistema educatiu, per exemple.

El cert és que hi ha un interès per modificar el sistema de pensions i que surti gratis. Si el volen modificar, endavant, que ho facin, però llavors que no ens prenguin de la nòmina els milers d’euros que es prenen cada any.

Si pago, vull prestacions. Si no les haig de tenir, que no em facin pagar, però per favor, que no ens vulguin vendre la moto dient que el sistema de pensions ha de ser sostenible.

Salut!