Una imatge que ningú es pot formar, si només escoltem i veiem el que ens ofereix la televisió. I molt més trist.