Comencen a veure que l’escenari d’híperinflació que alguns veuen a mitjà termini és ben real i que si no retiren diners del mercat i els ajusten a les reserves reals poden causar un daltabaix de magnituds catastròfiques. Ara, això pot comportar una caiguda en el PIB impressionant i gens popular.