És molt bona l’apreciació de Krugman respecte el mercat de capitals europeu… tal com diu, és únicament un conjunt de petits mercats de bonos individualitzats pero q intenten presentar l’apariència d’estar units… i no ho estan.