Un article molt interessant. La veritat és que costa molt trobar blocs que parlin d’economia d’una forma seriosa.Contineu així!

I ara tan sols voldria matisar que parell de coses.
En primer lloc que en català l’expressió correcte és R+D (Recerca i Desenvolupament) i no I+D (Investigación y Desarrollo). En segon lloc, en el cas de Catalunya la despesa en R+D la fan principalment les empreses. Segons les últimes dades disponibles a Idescat per l’any 2007 la despesa en R+D sobre el PIB per Catalunya va ser de l’1,48% del qual un 0,93% provenia de les empreses i institucions privades sense finalitat de lucre (IPSFL). Tan sols un 0,20% provenia de les administracions públiques i un 0,34% de l’ensenyament superior. Per tant la frase: l’estat el major inversor d’I+D (exceptuant algun que altre sector empresarial) és relativament discutible.