Jo també crec que hi ha certa tendència a la polarització de les forces comercials.