[…] dels països no-occidentals en el procés. Tal i com s’apuntava en un article d’eKonomicus“https://ekonomicus.com/2011/01/15/el-poder-estrategic-de-la-xina-materies-rares-element-de-dependenci…” l’element de fabricació principal són uns minerals relativament escassos que generalment es […]