Llibertària no hauria de ser, en català, “llibertària liberal” per diferenciar-ho del “socialisme llibertari”?