[…] (Banc Mundial, Fons Monetari Internacional, Consell de Seguretat, entre moltes altres) són incapaces avui en dia d’acomodar un canvi en les relacions de poder i representar adequad…. El PNUD demana un canvi urgent en aquest aspecte per a reflectir “la nova realitat […]