Torna a La compra il·limitada de bons per part del BCE genera inflació: una afirmació realista o exagerada?

imatge base monetària