Relacionat amb aquest tema, nou article de Dani Rodrik: “Què necessita el món dels BRICS?”

http://www.project-syndicate.org/commentary/the-brics-and-global-economic-leadership-by-dani-rodrik