Crec que aquestes regions haurien d’apredre dels “miracles” (sud)europeus i configurar les politiques, sobretot, fiscals d’acord a la fase del cicle en que es troben. Gravar els sectors probables de sobrevaloracio, crec, que es millor que tocar el tipus d’interes, que ja tenen prou tasques.