Evolució de la taxa d’atur a Europa, les “pertorbacions de demanda” (3a part)

581081_478582652157089_1559096767_n

Continuant amb l’article de la setmana passada sobre la taxa d’atur a la Unió Europea (UE) i les paraules del President del Banc Central Europeu (BCE) Mario Draghi, ara analitzarem amb més detall les idees que es desprenen de les paraules de Draghi.

Draghi parla de “pertorbacions de demanda” [Nota 1], però què són ben bé aquestes “pertorbacions”? La teoria econòmica clàssica, en concret Blanchard i Quah [Nota 2], divideix les pertorbacions que pot tenir un país en pertorbacions d’oferta i de demanda. Bàsicament podem definir una pertorbació com un canvi exogen, shock, en una economia. Per a dir-ho d’una manera més formal, hem de tenir en compte el model clàssic d’Oferta i Demanda agregades (OA i DA respectivament), on:

Funció d’Oferta Agregada: OA: Yo = f(N,K,T)

On  Yo = Quantitat d’output de l’economia pel costat de l’oferta

N = Quantitat de treball

K = Quantitat de Capital

T = Estat de la tecnologia

I pel costat de la Demanda Agregada (DA) tenim:

DA: Yd = C + I + G + XN

On Yd = Quantitat d’output de l’economia pel costat de la demanda;

C = Consum de les famílies;

I = Inversió de les empreses;

G = Despesa Pública;

XN = Diferència entre les Exportacions (X) i les Importacions (M) (XN = X – M)

font: Universidad de Nariño

font: Universidad de Nariño

Els canvis en l’OA o en la DA s’anomenen “shocks”, o “pertorbacions” d’Oferta o de Demanda. Si observem el gràfic de dalt, veurem les corbes de Demanda i d’Oferta Agregades. Hi ha dues corbes d’OA, la de curt i la de llarg termini, representades com a OA i OAL respectivament. Com veiem, mentre la corba d’OA a curt plaç té pendent positiu, la corba d’OA a llarg plaç (OAL) és completament vertical. Per què?

font: Macroeconomía (Dornbusch, Fisher, Startz)

font: Macroeconomía (Dornbusch, Fisher, Startz)

  • La teoria clàssica defensa que l’OAL és vertical perquè es basa en el supòsit (irreal) que a llarg plaç hi ha “plena ocupació” i per tant, l’economia ofereix el màxim dels seus factors productius. Per a la teoria clàssica, l’equilibri de l’economia es fixa pel costat de l’Oferta, ja que tal i com veiem en la gràfica 2 (OADA#2) un increment de la Demanda Agregada (DA), de DA a DA’, incrementa el nivell de preus, passant de P0 a P’, però en canvi la producció es manté estable en Y*.

Evidentment la teoria clàssica ha estat enormement criticada pel supòsit irreal de “plena ocupació”. I és que perquè un model sigui d’alguna manera bonic i fàcil d’entendre no vol dir que sigui verídic o fidel a la realitat.

font: Macroeconomía (Dornbusch, Fisher, Startz)

font: Macroeconomía (Dornbusch, Fisher, Startz)

  • Per contra la teoria keynesiana diu que la corba d’OA a curt plaç és completament horitzontal donat que els salaris i els preus no varien (a curt plaç). Si observem el Gràfic nº 3 veiem com un desplaçament de la DA (DA à DA’) incrementa la producció (Y à Y’), però es manté el mateix nivell de preus (P0).
font: Macroeconomía (Dornbusch, Fisher, Startz)

font: Macroeconomía (Dornbusch, Fisher, Startz)

  • Entremig de la corba d’OA keynesiana i la clàssica trobem la corba intermèdia, és a dir, la que representa el mig termini, representada en la gràfica 4.

Evidentment sempre hi ha hagut controvèrsia en quan s’utilitza cada corba d’Oferta, o més ben dit, quan és llarg, mig i curt termini en l’economia. En el proper article analitzarem amb més profunditat les paraules de Draghi i com aquestes “pertorbacions de demanda” poden acabar afectant, o no tant com ens pensem, la taxa d’aturats.

—————————————————————————————-

Notes:

[1] Recordem el discurs al complet: BCE: El desempleo en la zona euro – Mario Draghi – Banc Central Europeu – 22/08/2014 – http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140822.es.html

[2] Veure “The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances” – Blanchard, O.;  Quah, D. (1989) – MIT – http://catalogue.polytechnique.fr/site.php?id=334&fileid=2378

—————————————————————————————

Articles relacionats: (1) Evolució de la taxa d’atur a Europa (1a part) – Guifré Ballesté – eKonomicus – 14/01/2015 – https://ekonomicus.com/2015/01/14/evolucio-de-la-taxa-datur-a-europa-i-1/ (2) Evolució de la taxa d’atur a Europa, les paraules de Draghi (2a part) – Guifré Ballesté – eKonomicus – 22/01/2015 – https://ekonomicus.com/2015/01/22/evolucio-de-la-taxa-datur-a-europa-les-paraules-de-draghi-2a-part/ (3) Competitivitat i creixement: els deures pendents de la Unió Europea (I) – Elisenda Lamana – eKonomicus – 15/05/2012 – https://ekonomicus.com/2012/05/15/competitivitat-i-creixement-els-deures-pendents-de-la-unio-europea/ (4) BCE: El desempleo en la zona euro – Mario Draghi – Banc Central Europeu – 22/08/2014 – http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140822.es.html (5) Structural Change and Economic Growth – Donald J. Harris – the Cambridge journal of Economics – Març 1982 – http://web.stanford.edu/~dharris/papers/Structural%20Change%20and%20Economic%20Growth%20%5Bpre-print%5D.pdf

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS