Search results for ‘comissió europea’

La unió bancària europea avança: proposta en ferm i amb candidat a dirigir-la

La sobirania compartida per la zona Euro en assumptes tals com el sistema financer es va fent realitat poc a poc però amb pas ferm, per damunt de les veus, a vegades discordants, dels presidents dels Estats membres. En particular, es tracta del projecte de crear una agència regulatòria comuna per als bancs a nivell de zona Euro, tal com va anunciar aquest juny passat el comissari europeu Michel Barnier. La reforma es va fent sòlida: s’espera una proposta en ferm a meitats de setembre i ja s’ha proposat la candidatura de Vitor Constancio, mà dreta de Mario Draghi al Banc Central Europeu (BCE), per a dirigir aquest organisme independent.

Anuncis
Read article

Apropament entre Colòmbia, Perú i la Unió Europea

El president de la Comissió Europea, José Manuel Durao Barroso juntament amb Angela Merkel, han demanat “el més aviat possible” al Parlament Europeu la ratificació del tractat de Lliure Comerç (TLLC) amb Colòmbia i Perú. Segons Durao Barroso “l’aplicació de l’acord comercial és fonamental per impulsar el creixement de les…

Read article

Competitivitat i creixement: els deures pendents de la Unió Europea (I)

Els vents a Europa han virat substancialment de rumb després de l’arribada a l’Elisi del socialista François Hollande, fet que posa fi al tàndem Merkozy i obliga a la cancellera alemanya a cercar solucions intermèdies si no es vol quedar aïllada. L’ortodòxia de l’austeritat – sustentada sobre el dogma de…

Read article

La taxa Tobin, dels indignats a la Comissió Europea

L’anomenada taxa Tobin, ideada pel premi Nobel nord-americà James Tobin per gravar les transaccions financeres internacionals, està una mica més a prop de fer-se realitat en el si de la Unió Europea (UE). Els treballs estan tan avançats que ja sembla resolt l’escull sobre el lloc d’imposició d’una taxa que, per la seva naturalesa, afectarà en moltes ocasions a operacions transfrontereres o executades en un país diferent al dels protagonistes de la transacció. El projecte elaborat pel departament del Sr. Algirdas Semeta, comissari europeu de Fiscalitat, preveu que la taxa es liquidi en el domicili principal de les entitats financeres que participin en l’operació, amb independència de la plaça on es dugui a terme física o virtualment. Així doncs, per exemple, si un banc espanyol realitza una compravenda d’accions o bons amb un banc finlandès a la Borsa de Frankfurt, cada entitat haurà de liquidar la seva part de l’impost davant les autoritats fiscals de Madrid i Hèlsinki, respectivament. La proposta de Brussel•les evita que els recursos generats pel nou impost es concentrin en els països europeus amb més centres financers, com serien Londres, Luxemburg i la borsa de Frankfurt. Les dades manejades per la Comissió Europea indiquen que si no és fés d’aquesta manera, un impost sobre transaccions d’accions, bons i derivats financers aplicat en el lloc d’execució de l’operació reportaria a les arques públiques de Londres fins a 10 vegades més que a les franceses i cinc vegades més que a les alemanyes. La diferència seria molt menor si s’eximís de l’impost als derivats financers: warrants, futurs, …. Però la proposta de Brussel•les, segons fonts comunitàries, preveu una taxa “amb la base imposable el més àmplia possible, incloent també els derivats”. Curiosament, quedaria exempta la compravenda de divises, que era l’objectiu de la taxa Tobin original. El motiu d’aquesta exclusió seria la possible incompatibilitat de la taxa amb la lliure circulació de capitals que impera en el si de la UE.

Dels indignats a la Comissió Europea

La taxa Tobin ha passat de ser una quimera de moviments com els del 15-M (http://www.publico.es/especial/indignados/21-ideas-inspiradas-en-el-15m.php), a convertir-se en l’objecte de desig de les administracions europees. El seu enorme potencial de recaptació ha desencadenat ja una lluita sobre la destinació d’uns ingressos que podrien oscil•lar entre 20.000 i 150.000 milions d’euros. La proposta que la Comissió Europea aprovarà en les pròximes setmanes advoca per destinar aquests recursos al pressupost comunitari, una possibilitat que no compta amb massa adeptes a les capitals europees. Per intentar guanyar suport, Brussel•les oferirà als Governs la possibilitat de gravar les transaccions amb una taxa superior a la mínima (del 0,1% i 0,01% per als derivats) i quedar-se amb els ingressos addicionals. París i Berlín semblen més aviat partidaris de que la taxa vagi a parar a les arques nacionals.

Informació complementària:

(1) Regulació del Sistema Financer – Punt Clau: la Taxa Tobin – eKonomicus – 21/07/2010

https://ekonomicus.com/2010/07/21/regulacio-del-sistema-financer-%E2%80%93-punt-clau-la-taxa-tobin/

(2) 21 ideas inspiradas en el 15-M (punt nº20) – Público – 05/06/2011 – Pere Rusiñol

http://www.publico.es/especial/indignados/21-ideas-inspiradas-en-el-15m.php

Read article

Tensant la corda de la legitimitat europea

El passat 12 de Maig, Fritz W. Scharpf, un politòleg de renom internacional, va donar una conferència a la London School of Economics (LSE) sota el títol de: Saving the Euro – at the expense of democracy in Europe? (Salvar l’Euro – en detriment de la democràcia a la UE?).…

Read article

Governança Econòmica Europea: què és i el perquè de la seva importància (II)

Un cop explicades en el primer post ‘Governança econòmica (I)’ les raons per les quals la UE es troba immersa en aquest debat, en el segon post tractarem de desgranar les diferents mesures de governança econòmica que s’han debatut i s’estan debatent en el si de la UE.  Donat que…

Read article

Governança econòmica europea: què és i el per què de la seva importància (I)

El temps a Brussel.les sembla talment un reflex de la situació econòmica i política de la Unió Europea. El gris del cel fa conjunt amb la grisor dels edificis que formen i envolten el Parlament: alts i solemnes, desprenen una serietat només interrompuda per un ‘banner’ d’un blau lluminós on…

Read article