Entrades de Mireia Borrell Porta

La desigualtat com a barrera del creixement econòmic?

La creixent desigualtat d’ingressos és considerada actualment com una conseqüència aparentment inevitable i possiblement inseparable de la crisi. Però, i si fos al mateix temps una barrera que estès obstaculitzant el retorn al creixement econòmic?

Diversos economistes apunten a que un dels principals impediments que dificulten el creixement econòmic és la manca d’inversió empresarial. Aquesta, argumenten, és deguda principalment a la pèrdua de competitivitat de les empreses,- relacionada amb l’aparició d’altres mercats amb costos més reduïts- a la incertesa política i econòmica del moment i al deteriorament de les finances públiques (i, en alguns països, a la crisi bancària).

El llenguatge i la política: economia de mercat o societat de mercat?

Segons el professor de lingüística cognitiva George Lakoff [1], el llenguatge té una importància cabdal en la política. No només ens permet comunicar fets objectius sinó que, i de manera més significativa, serveix per emmarcar, definir i canviar les nostres idees. En paraules de Lakoff, pensar d’una manera diferent requereix parlar d’una manera diferent. Un exemple de la rellevància del llenguatge es pot trobar en l’article de Shayn McCallum al Journal of Social Europe, on es discuteix sobre els termes “economia social de mercat” i “economia mixta democràtica”.

eKonofòrum, la nova secció d’eKonomicus

En l’era de la informació trobar respostes a les nostres preguntes sembla més fàcil que mai. Paradoxalment, però, el món ens resulta cada cop més complex.

Aquesta secció neix de la percepció que per entendre aquesta complexitat és tant important trobar respostes com formular-nos preguntes. Preguntes que ens facin repensar el que crèiem que ja sabíem , que generin dubtes i eixamplin els horitzons de respostes.

En altres paraules, aquesta secció no pretén aportar sol·lucions a les infinites qüestions sobre economia i política que ens afecten directament, sinó que, amb un estil informal i dinàmic, pretén plantejar interrogants sobre problemes actuals i crear més debat.

Benvolguts a la nova secció d’eKonofòrum!

Entrevistem a Antoni Castells: cap a on va Europa?

Com hem arribat fins aquí? Cap a on va Europa? eKonomicus ha tingut l’oportunitat d’entrevistar-se amb Antoni Castells, doctor en Economia i catedràtic d’Hisenda Publica de la Universitat de Barcelona, president del consell assessor de la fundació Catalunya Europa i ex-conseller d’economia i finances de la Generalitat de Catalunya. Des d’una perspectiva europeista, sempre amb esperit crític i constructiu Antoni Castells ens parla sobre la seva visió d’Europa.