Una mirada independent a l'economia internacional

Sobre nosaltres

La idea d’aquest blog sorgeix al 2010 de la iniciativa d’un grup de joves economistes, atrets pel repte d’oferir informació, anàlisi, opinió i un fòrum de debat sobre temes actuals d’economia internacional i política. En definitiva, anar més enllà de les notícies diàries. Ens incentiva a estar al dia dels esdeveniments mundials, a conjugar teoria i pràctica, per aconseguir que tant vosaltres com nosaltres acabem amb una imatge més completa dels problemes actuals.

Aquí, ens cenyim a la màxima de John Kenneth Galbraith: “el gran error en la ciència econòmica està en veure l’economia com una estructura estable i immutable”. L’economia és, al contrari, dinàmica i són molts els mecanismes que la fan moure.

Voleu contactar amb nosaltres? revistaekonomicus@gmail.com


eKonomicus en tres idees

  • Economia internacional es fa ressò de notícies que reben escassa cobertura o manca d’anàlisi crític per part dels mitjans de comunicació catalans i espanyols. La secció parteix de la idea que la major part de successos econòmics que passen arreu del món repercuteixen en major o menor mesura en la nostra societat, fent necessari, per tant, la seva anàlisi.
  • Connexió Brussel.les neix a partir de la constatació que hi ha una distància massa gran entre Brussel.les, centre de les decisions europees,  i la societat catalana. Aquesta secció, doncs, té l’objectiu d’intentar reduir aquesta distància tot analitzant l’inexorable procés d’integració europea i explicant d’una manera didàctica les decisions que es prenen a nivell europeu.
  • eKonoforum és una secció que té l’objectiu de generar preguntes i fomentar el debat, contribuint d’aquesta manera a la transició d’una societat de la informació a una societat del coneixement.

Les persones darrere eKonomicus

Guifré Ballesté Santacana: economista per la Universitat de Barcelona (UB), PDV per ESADE i European Studies per la LMU de Munich. Actualment treballant en el departament de comptabilitat d’una empresa. És de l’opinió que, en un món cada vegada més unificat i uniforme, és necessari fer un anàlisi d’alguns dels factors que ens influencien, malgrat estiguin passant a l’altre costat del planeta i sobretot donar a conèixer un seguit d’informació a la que la majoria de la població no hi té accés. Twitter: @gbsantacana

Roger Guiu Carrió: economista per la Universitat de Barcelona (UB) i Màster en polítiques ambientals i de desenvolupament per la London School of Economics (LSE). Gràcies a l’experiència en aquest camp, intenta contribuir a reconciliar desenvolupament econòmic i sostenibilitat ambiental, dos conceptes que no haurien d’estar contraposats. Prova d’introduir aquests temes a eKonomicus, alhora que busca d’explicar els pros i cons de les polítiques que afecten el funcionament del comerç internacional i del sector financer global. Twitter: @guiuiu

Mireia Borrell Porta: economista per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i Màster en European Political Economy per la London School of Economics (LSE). Actualment cursant el tercer any de doctorat al European Institute (LSE). Europeista convençuda, creu també que fa falta més debat sobre quina Europa i quina societat volem. Dins d’eKonòmicus intentarà, per tant, posar el seu granet de sorra per tal de fomentar el debat sobre questions de política econòmica i proporcionar una anàlisi didàctica sobre la política econòmica de la UE.

Marta Gonzalez Aregall: economista per la Universitat de Barcelona (UB) i actualment cursant estudis de doctorat. Davant un món globalitzat com l’actual, intenta trobar les connexions entre els principals països en creixement;  ja que les decisions comercials d’Àsia i Amèrica Llatina, tot i estar en una distància física considerable, ens acaben afectant més del que som conscients.