Sobre nosaltres

La idea d’aquest blog sorgeix al 2010 de la iniciativa d’un grup de joves economistes, atrets pel repte d’oferir informació, anàlisi, opinió i un fòrum de debat sobre temes actuals d’economia internacional i política. En definitiva, anar més enllà de les notícies diàries. Ens incentiva a estar al dia dels esdeveniments mundials, a conjugar teoria i pràctica, per aconseguir que tant vosaltres com nosaltres acabem amb una imatge més completa dels problemes actuals.

Aquí, ens cenyim a la màxima de John Kenneth Galbraith: “el gran error en la ciència econòmica està en veure l’economia com una estructura estable i immutable”. L’economia és, al contrari, dinàmica i són molts els mecanismes que la fan moure.

Voleu contactar amb nosaltres? revistaekonomicus@gmail.com

 


Les persones darrere eKonomicus

Guifré Ballesté Santacana: economista per la Universitat de Barcelona (UB), PDV per ESADE i European Studies per la LMU de Munich. Actualment treballant en el sector industrial. És de l’opinió que, en un món cada vegada més unificat i uniforme, és necessari fer un anàlisi d’alguns dels factors que ens influencien, malgrat estiguin passant a l’altre costat del planeta i sobretot donar a conèixer un seguit d’informació a la que la majoria de la població no hi té accés. Twitter: @gbsantacana

Roger Guiu Carrió: economista per la Universitat de Barcelona (UB) i Màster en polítiques ambientals i de desenvolupament per la London School of Economics (LSE). Gràcies a l’experiència en aquest camp, intenta contribuir a reconciliar desenvolupament econòmic i sostenibilitat ambiental, dos conceptes que no haurien d’estar contraposats. Prova d’introduir aquests temes a eKonomicus, alhora que busca d’explicar els pros i cons de les polítiques que afecten el funcionament del comerç internacional i del sector financer global. Twitter: @guiuiu

Mireia Borrell Porta: Doctora per la London School of Economics (LSE), MSc en European Political Economy (LSE) i economista per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Europeista convençuda, creu també que fa falta més debat sobre quina Europa i quina societat volem. Dins d’eKonòmicus intentarà, per tant, posar el seu granet de sorra per tal de fomentar el debat sobre qüestions de política econòmica i proporcionar una anàlisi didàctica sobre la política econòmica de la UE. Twitter: @mborrellporta

Marta Gonzalez Aregall: economista per la Universitat de Barcelona (UB). Doctorat en economia per la mateixa universitat. Davant un món globalitzat com l’actual, intenta trobar les connexions entre els principals països en creixement;  ja que les decisions comercials d’Àsia i Amèrica Llatina, tot i estar en una distància física considerable, ens acaben afectant més del que som conscients.