Posts tagged ‘Banc Central Europeu’

Evolució de la taxa d’atur a Europa, les “pertorbacions de demanda” (3a part)

Draghi parla de “pertorbacions de demanda”[1], però què són ben bé aquestes “pertorbacions”? La teoria econòmica clàssica, en concret Blanchard i Quah[2], divideix les pertorbacions que pot tenir un país en pertorbacions d’oferta i de demanda. Bàsicament podem definir una pertorbació com un canvi exogen, shock, en aquella economia.

Anuncis

Evolució de la taxa d’atur a Europa, les paraules de Draghi (2a part)

Ara ens preguntem: Com pot ser que hi hagi tant d’atur i aquest s’hagi allargat tant en el temps? En un discurs al Simposi anual de bancs centrals a Jackson Hole (Estats Units), Mario Draghi, president del Banc Central Europeu (BCE) ens provava d’explicar les principals causes de la desocupació a la Unió Europea.

Qui crea diners a l’economia?

Qui crea diners en l’economia? La primera idea que ens ve a la ment és “el Banc Central”. Aquesta resposta és correcta, però al mateix temps incompleta. Tal i com explica el Banc d’Anglaterra en una sèrie d’articles recents els bancs comercials “creen diners” constantment i a grans quantitats. Aquest fet genera preguntes de tota mena: com creen realment diners els bancs comercials? És el que expliquen els llibres d’economia del tot acurat? Quins són els límits a la creació de diners? Quines són les conseqüències polítiques i econòmiques de permetre que la creació de diners estigui parcialment en mans de bancs comercials?

Dr. Olivier Blanchard: reflexions des de la trinxera

“Era bonic, però no era correcte”.

Amb aquesta frase el Dr. Olivier Blanchard (Amiens, 1948) va sentenciar la política econòmica errònia que va conduir a la crisi financera actual. Van ser uns anys, els de finals de la década dels 90 i principis dels 2000, en què es seguí la dinàmica d’un objectiu – un instrument (“one target-one tool”); una visió definitivament massa simplista, que va caure pel seu propi pes juntament amb Lehman Brothers el setembre del 2008.