Posts tagged ‘política fiscal’

“Peix al cove” i “peix al rostoll”

Ha canviat la Generalitat la forma de negociar el finançament amb el govern central des de l’arribada de Puigdemont / Junqueras? L’objectivitat del tema és escassa, i per tant, les dades a consultar també. Hem intentat fer una recopilació de reflexions que exposin el canvi (o no) de tendència negociadora amb el govern del Partit Popular, ara en minoria…

Anuncis

Evolució de la taxa d’atur a Europa, les paraules de Draghi (2a part)

Ara ens preguntem: Com pot ser que hi hagi tant d’atur i aquest s’hagi allargat tant en el temps? En un discurs al Simposi anual de bancs centrals a Jackson Hole (Estats Units), Mario Draghi, president del Banc Central Europeu (BCE) ens provava d’explicar les principals causes de la desocupació a la Unió Europea.

Abenomics

El desembre del 2012 el primer ministre japonès, Shinzo Abe, iniciava un seguit de mesures econòmiques conegudes com Abenomics. Les Abenomics consisteixen principalment en:

A) Expansió monetària (Política Monetària expansiva).

B) Increment de la despesa pública (Política Fiscal expansiva).

C) Reformes estrucutrals.

Dracs, tigres i àguiles emergents al sud-est asiàtic (III): creixement a base de deute

El creixement de la regió a penes ha patit per la crisi financera d’Europa i dels Estats Units; tot al contrari, s’han beneficiat de l’arribada massiva de capitals estrangers àvids per a invertir-hi. Agafant un cas particular, Tailàndia ha registrat un espectacular increment del PIB del 18% aquest passat 2012. Però aquest article analitza l’altra cara de la moneda: el creixement de Tailàndia ha vingut acompanyat d’un augment descontrolat del deute privat. Sembla que és la tònica a tota la regió.

Dr. Olivier Blanchard: reflexions des de la trinxera

“Era bonic, però no era correcte”.

Amb aquesta frase el Dr. Olivier Blanchard (Amiens, 1948) va sentenciar la política econòmica errònia que va conduir a la crisi financera actual. Van ser uns anys, els de finals de la década dels 90 i principis dels 2000, en què es seguí la dinàmica d’un objectiu – un instrument (“one target-one tool”); una visió definitivament massa simplista, que va caure pel seu propi pes juntament amb Lehman Brothers el setembre del 2008.

El pressupost europeu per a 2011, a la corda fluixa

El passat dia 15 de novembre el Consell de la Unió Europea (CUE) i el Parlament Europeu (PE) van fracassar en l’últim intent d’acordar un pressupost per l’any 2011, forçant a la Comissió a presentar una nova proposta de pressupost. Aquest fet posa de manifest un debat ja existent sobre la magnitud del pressupost de la Unió, massa generós per als euroescèptics i més ara en temps de crisi, i massa modest per als àvids d’una Europa federal.

Accedeix a eKonomicus per veure l’article complet.